Tra cứu văn bản

2.132 kết quả chứa từ khóa: 526/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 526/-BTC của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02

Quyết định 526/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03
04

Quyết định 526/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 106

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Quyết định 526/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
06

Quyết định 526/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 526/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 526/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 95

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
09

Quyết định 526/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Quảng Điền

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 526/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 526/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Quyết định 526/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 147

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Quyết định 526/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế xây dựng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 526/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 526/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam" Mã số: DT114014

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Quyết định 2301/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Quyết định 2236/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Quyết định 2152/-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Quyết định 2020/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20