Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 526/Q%u0110-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 526/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về