Tra cứu văn bản

10.952 kết quả chứa từ khóa: 522/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 522/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
02

Quyết định 522/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Quyết định 522/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Quyết định 522/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 522/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh lý học Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Quyết định 522/-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 522/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 522/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Quyết định 522/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế Thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
10

Quyết định 522/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 522/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Quyết định 522/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách Thuế, Cục quản lý Cộng sản, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết xử lý vướng mắc cho người nộp thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Quyết định 1445/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
17

Quyết định 1420/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
18

Quyết định 1370/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
19

Quyết định 1376/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
20

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về