Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.042 kết quả chứa từ khóa: 52/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 52/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC, Thông tư 108/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
03

Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
04

Thông tư 52/2018/TT-NHNN xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2019
05

Thông tư 52/2018/TT-BLĐTBXH khối lượng kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng thú y

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
06

Thông tư 52/2018/TT-BCT mức tiêu hao năng lượng trong chế biến nhóm sản phẩm cá da trơn, tôm

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
07

Thông tư 52/2020/TT-BTC hướng dẫn thống kê hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
08

Thông tư 52/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 81/2014/TT-BGTVT về vận chuyển hàng không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
09

Thông tư 52/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư về phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
10

Thông tư 52/2018/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, liên tịch ban hành

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
11

Thông tư 52/2017/TT-BTC sửa quy định về Tờ khai Hải quan xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
12

Thông tư 52/2020/TT-BCT điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm 2021

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
13

Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
14

Thông tư 52/2016/TT-BTC về triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
15

Thông tư 52/2019/TT-BGTVT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
16

Thông tư 52/2020/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật về trạm bơm nước chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
17

Thông tư 52/2019/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật Hệ thống phòng cháy và chữa cháy kho chứa khí đốt

Lĩnh vực: Công nghiệp; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
18

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
19

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
20

Thông tư 131/2018/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
Vui lòng đợi