Tra cứu văn bản

10.965 kết quả chứa từ khóa: 490/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
02

Quyết định 490/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 490/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang, tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
04

Quyết định 490/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 490/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 490/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn​

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 490/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Viêm Xá (đình Diềm), xã Hòa Long (nay là phường Hòa Long), Thành phố Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Quyết định 490/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ (phạm vi toàn huyện Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
09

Quyết định 490/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả nợ gốc, lãi, phí và chi phí các khoản vay của chính quyền địa phương năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Quyết định 490/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung lần 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Quyết định 490/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 490/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên và Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
13

Quyết định 490/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 490/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục khoản vay ODA thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế đối với 06 Dự án thuộc Hiệp định vay vốn giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KfW

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 490/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Quyết định 490/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 490/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc cử công chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2016

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 490/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 490/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu cử thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
20

Quyết định 490/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về