Tra cứu văn bản

1.512 kết quả chứa từ khóa: 49/2017/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 49/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
02

Thông tư 49/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
03

Thông tư 49/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04
05

Thông tư 49/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
06

Thông tư 49/2017/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Thông tư 49/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Thông tư 49/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Thông tư 49/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính, Xuất nhập cảnh Tải về
10

Thông tư 49/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Thông tư 49/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Thông tư 49/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
14

Thông tư 49/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
15

Thông tư 49/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, COVID-19 Tải về
16

Thông tư 53/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương

Lĩnh vực: Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
17

Thông tư 51/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
18
19

Thông tư 41/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Thông tư 46/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về