Tra cứu văn bản

9 kết quả chứa từ khóa: 489/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tandoland, tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
02

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
07

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, năm 2009 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Công văn 489/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc khôi phục khẩn cấp cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về