Tra cứu văn bản

10.960 kết quả chứa từ khóa: 486/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 486/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
02

Quyết định 486/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 486/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Trần Minh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 486/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
05

Quyết định 486/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
06

Quyết định 486/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Quyết định 486/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Quyết định 486/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 486/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Nhà xuất bản Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 486/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
11

Quyết định 486/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về sinh phẩm y tế tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp Tải về
12

Quyết định 486/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 486/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA - US0192

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Quyết định 486/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 486/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Đơn giá công tác đo, vẽ lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất ở thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ công tác bán nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Quyết định 486/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân sở tại năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 486/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 486/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Quản lý các dự án thành phần Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
20

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về