Tra cứu văn bản

7 kết quả chứa từ khóa: 486/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
02

Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Trần Minh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Công văn 486/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung ngân sách và kéo dài thời gian thực hiện Dự án

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về