Tra cứu văn bản

828 kết quả chứa từ khóa: 48/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới giai đoạn 2018-2019

Lĩnh vực: Đầu tư, Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 48/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Quyết định 48/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Quyết định 48/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
06

Quyết định 48/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chứng khoán Tải về
07

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Quyết định về việc cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh có thời hạn để giải quyết việc riêng

09

Quyết định 48/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Như Lai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, nghỉ hưu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 48/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12

Chỉ thị 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Quyết định 48-QĐ/CT của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Tòa án Tải về
14

Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
15

Quyết định 48/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường kinh tế đối ngoại Trung ương thành Trường Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
16

Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các cơ quan thuộc Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 48/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhóm 5 Ngân hàng (Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Thế giới)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 48/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về