Tra cứu văn bản

1.137 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1121

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
1122

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
1123

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
1124

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1125

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 114:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1126

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 115:2017/BTTTT Mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
1127

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT Thiết bị vi ba số điểm-Điểm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1128

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 110:2017/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
1129

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT Tương thích điện tử đối với thiết bị DECT

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
1130

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 116:2017/BTTTT Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1131

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 111:2017/BTTTT Thiết bị trạm lập thông tin di động E-UTRA FDD-Phần truy nhập vô tuyến

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
1132

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 112:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
1133

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1134

Thông báo 48/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1135

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 48:2011/BTTTT Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1136

Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành 04 (bốn) số đầu của Mã Bưu chính Quốc gia

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1137

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại công văn số 1682-CN ngày 15/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng