Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.129 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1121

Quy chuẩn QCVN 116:2017/BTTTT Thiết bị trạm mặt đất di động trong băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1122

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT Tương thích điện tử đối với thiết bị DECT

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1123

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 111:2017/BTTTT Thiết bị trạm lập thông tin di động E-UTRA FDD-Phần truy nhập vô tuyến

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1124

Quy chuẩn QCVN 112:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1125

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1126

Thông báo 48/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2013
1127

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 48:2011/BTTTT Thiết bị vô tuyến đa điểm dải tần dưới 1 GHz

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
1128

Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành 04 (bốn) số đầu của Mã Bưu chính Quốc gia

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
1129

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại công văn số 1682-CN ngày 15/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 23/10/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi