Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.119 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1101

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
1102

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND HCM về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
1103

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND An Giang sửa đổi Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
1104

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Kon Tum hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
1105

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1106

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
1107

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT Tương thích điện tử đối với thiết bị DECT

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1108

Quy chuẩn QCVN 114:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1109

Quy chuẩn QCVN 115:2017/BTTTT Mức âm lượng, đỉnh thực cực đại âm thanh chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1110

Quy chuẩn QCVN 53:2017/BTTTT Thiết bị vi ba số điểm-điểm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
1111

Quy chuẩn QCVN 116:2017/BTTTT Thiết bị trạm mặt đất di động trong băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1112

Quy chuẩn QCVN 110:2017/BTTTT Truy nhập vô tuyến thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1113

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 111:2017/BTTTT Thiết bị trạm lập thông tin di động E-UTRA FDD-Phần truy nhập vô tuyến

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1114

Quy chuẩn QCVN 112:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1115

Thông báo 48/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2013
1116

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1117

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 48:2011/BTTTT Thiết bị vô tuyến đa điểm dải tần dưới 1 GHz

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
1118

Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành 04 (bốn) số đầu của Mã Bưu chính Quốc gia

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
1119

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại công văn số 1682-CN ngày 15/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 23/10/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi