Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.126 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
61

Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xuồng cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
62

Thông tư 48/2019/TT-BGTVT tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
63

Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 11/2016/TT-BCA về cấp, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
64

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
65

Thông tư 48/2018/TT-BYT dược liệu; chất chiết từ dược liệu, tinh dầu được xác định mã số hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
66

Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
67

Thông tư 48/2018/TT-BLĐTBXH yêu cầu về năng lực khi tốt nghiệp cao đẳng ngành kỹ thuật điện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
68

Thông tư 48/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 55/2014/TT-BCT về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển vũ khí hóa học

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
69

Thông tư 48/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BGTVT về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 31/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
70

Thông tư 09/2022/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
71

Thông tư 04/2022/TT-BTTTT Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
72

Thông tư 03/2022/TT-BTTTT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
73

Thông tư 01/2022/TT-BTTTT sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
74

Thông tư 26/2021/TT-BTTTT cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
75

Thông tư 06/2022/TT-BTTTT Dự án Truyền thông về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
76

Thông tư 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2017/TT-BTTTT

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
77

Thông tư 05/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nội dung 09 thuộc thành phần 02, Nội dung 02 thuộc thành phần 08 của Chương trình xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
78

Thông tư 23/2021/TT-BTTTT bãi bỏ một số quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
79

Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
80

Thông tư 2/2022/TT-BTTTT 2022 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của BTTTT

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
Vui lòng đợi