Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.126 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 15/2017/TT-BTTTT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
42

Thông tư 06/2017/TT-BTTTT Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2017
43

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT Tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin cơ sở

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2017
44

Thông tư 08/2017/TT-BTTTT về dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
45

Thông tư 14/2017/TT-BTTTT kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
46

Thông tư 17/2017/TT-BTTTT về giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
47

Thông tư 16/2017/TT-BTTTT về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
48

Thông tư 12/2017/TT-BTTTT sửa Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
49

Thông tư 07/2017/TT-BTTTT về mã bưu chính quốc gia

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
50

Thông tư 09/2017/TT-BTTTT tỷ lệ nội dung dành cho trẻ em trên báo nói, báo hình

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
51

Thông tư 13/2017/TT-BTTTT yêu cầu kỹ thuật kết nối các hệ thống thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
52

Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, quản lý phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
53

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản QPPL về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
54

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT về triển khai hệ thống thông tin di động IMT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
55

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
56

Thông tư 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn ODA

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
57

Thông tư 02/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2017
58

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2017
59

Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT hoạt động thể thao trong nhà trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
60

Thông tư 48/2020/TT-BCT Quy chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
Vui lòng đợi