Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.126 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1101

Nghị quyết 48/2017/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
1102

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
1103

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
1104

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng Bảng giá tính thuế tài nguyên tại tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1105

Quyết định 48/2017/QĐ-TTg cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
1106

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh về xây dựng ban hành Nghị quyết về các khoản phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
1107

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Phú Yên bổ sung Bảng giá các loại đất theo Quyết định 56

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
1108

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
1109

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Kon Tum hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
1110

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND An Giang sửa đổi Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
1111

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1112

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND HCM về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
1113

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
1114

Quy chuẩn QCVN 114:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1115

Quy chuẩn QCVN 110:2017/BTTTT Truy nhập vô tuyến thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1116

Quy chuẩn QCVN 115:2017/BTTTT Mức âm lượng, đỉnh thực cực đại âm thanh chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1117

Quy chuẩn QCVN 53:2017/BTTTT Thiết bị vi ba số điểm-điểm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
1118

Quy chuẩn QCVN 116:2017/BTTTT Thiết bị trạm mặt đất di động trong băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1119

Quy chuẩn QCVN 112:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1120

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT Tương thích điện tử đối với thiết bị DECT

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
Vui lòng đợi