Tra cứu văn bản

708 kết quả chứa từ khóa: 479/QĐ-LĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 479/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02

Quyết định 479/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
03

Quyết định 479/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
04

Quyết định 479/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Quyết định 479/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
06

Quyết định 479/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Kế toán-Kiểm toán Tải về
07

Quyết định 479/-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Quyết định 479/-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 479/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về hành nghề chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính, Chứng khoán Tải về
10

Quyết định 479/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
11

Quyết định 479/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 1018/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An - giai đoạn 2

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
13

Quyết định 982/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
14

Quyết định 926/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mở lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương"

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
15

Quyết định 726/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án "Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định"

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
16

Quyết định 1047/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
17

Quyết định 1046/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
18

Quyết định 949/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
19

Quyết định 925/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
20

Quyết định 927/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mở lớp "Bồi dưỡng về văn hóa công vụ"

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về