Tra cứu văn bản

1.196 kết quả chứa từ khóa: 4706/VPCP-KGVX
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4706/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về đề án tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Công văn 4706/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất phim "Long Thành cầm giả ca"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Công văn 3251/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Công văn 7080/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
05

Công văn 6994/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị du lịch toàn quốc vào năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Công văn 5249/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
07

Công văn 5070/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Công văn 4902/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
09

Công văn 4734/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
10

Công văn 4282/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế; và bảo đảm nhân lực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
11

Công văn 4114/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
12

Công văn 3158/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Công văn 2662/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Chính sách, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Công văn 2571/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Công văn 8056/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
16

Công văn 7564/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Công văn 1403/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Công văn 1189/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuốc chữa COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
19

Công văn 5014/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
20

Công văn 4379/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương Tải về