Tra cứu văn bản

827 kết quả chứa từ khóa: 47/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01
02

Quyết định 47/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án xây dựng công trình thể thao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Quyết định 47/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
05

Quyết định 47/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông, Hàng hải Tải về
06

Quyết định 47/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Quyết định 47/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Phạm Văn Tụ, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam, nghỉ hưu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 47/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Thông tư 47/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự Tải về
11

Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
12

Quyết định 47-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng tháp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 47/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Hoá chất thành Trường Cao đảng Hoá chất

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Quyết định 47/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 47/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-TTg ngày 03/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 47/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
19

Quyết định 47/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Quyết định 47/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về