Tra cứu văn bản

177 kết quả chứa từ khóa: 4557/BNN-TY
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Hướng dẫn 3708/HD-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Công văn 4557/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 4014/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 3522/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Công điện 169/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Công điện 170/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Công điện 7575/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Công điện 735/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 2474/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Công điện 1237/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Công điện 773/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 3924/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Công điện 9863/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Quyết định 3431/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 2908/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 4527/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Công điện 6764/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về