Tra cứu văn bản

178 kết quả chứa từ khóa: 4557/BNN-TY
Yêu cầu bổ sung văn bản
161

Công văn 3339/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm dịch sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
162

Công văn 225/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng Chlorine từ quỹ dự phòng quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng phòng chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
163

Công văn 68/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng Chlorine từ Quỹ dự trữ Quốc gia cho các tỉnh Thừa Thiên Huế và Cà Mau phòng chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
164

Công văn 1429/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn để phòng chống dịch bệnh Tai xanh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
165

Công văn 3062/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về nhập khẩu nội tạng đông lạnh từ động vật

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
166

Chỉ thị 3634/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
167

Chỉ thị 395/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
168

Chỉ thị 2783/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp cuối năm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
169

Công văn 1838/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
170

Công văn 3481/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
171

Công văn 473/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
172

Chỉ thị 1303/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng chống dịch bệnh tôm và nghêu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
173

Chỉ thị 4025/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm dịp trước Tết Tân Mão

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
174

Công văn 711/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Đợt I/2009

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
175

Chỉ thị 2507/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tai xanh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
176

Chỉ thị 1141/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đề phòng dịch "cúm lợn"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
177

Chỉ thị 2349/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về