Tra cứu văn bản

178 kết quả chứa từ khóa: 4557/BNN-TY
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công điện 2144/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng chống dịch Lở mồm long móng và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
42

Quyết định 441/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Đề án Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại Nam Định và Thái Bình"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
43

Quyết định 4995/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh cá tra giai đoạn 2015-2020"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
44

Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án "Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014-2020"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
45

Quyết định 1100/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng chống dịch lở mồm long móng

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
46

Quyết định 1099/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum phòng chống dịch lở mồm long móng

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
47

Quyết định 1164/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Bình phòng chống dịch bệnh thủy sản

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
48

Quyết định 534/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bến Tre phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
49

Quyết định 651/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng chống dịch lở mồm long móng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
50

Quyết định 438/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
51

Quyết định 403/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Phú Thọ phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
52

Quyết định 533/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Thuận phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
53

Quyết định 353/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Trà Vinh phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
54

Quyết định 265/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Tây Ninh phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
55

Quyết định 266/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
56

Quyết định 402/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
57

Công điện 03/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
58

Quyết định 210/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
59

Quyết định 187/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng năm 2014 thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh Lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015)

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
60

Quyết định 267/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về