Tra cứu văn bản

178 kết quả chứa từ khóa: 4557/BNN-TY
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công điện 6764/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
22

Quyết định 523/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất cấp vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
23

Công điện 1263/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
24

Công điện 2704/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
25

Quyết định 5183/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
26

Quyết định 922/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
27

Quyết định 3542/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
28

Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
29

Quyết định 2625/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017-2020"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
30

Quyết định 3938/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
31

Quyết định 3937/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị phòng chống dịch bệnh động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
32

Quyết định 1206/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
33

Quyết định 686/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
34

Quyết định 902/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
35

Quyết định 4559/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
36

Quyết định 4088/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
37

Quyết định 476/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
38

Công điện 10598/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
39

Công điện 8385/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
40

Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về