Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
101 kết quả chứa từ khóa: 4548/BNN-QLCL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4548/BNN-QLCL năm 2018 kiểm soát bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
02

Quyết định 1099/QĐ-BNN-QLCL 2022 Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
03

Quyết định 516/QĐ-BNN-QLCL 2022 Quy chế hoạt động của BCĐ chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
04

Quyết định 1384/QĐ-BNN-QLCL 2022 “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
05

Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL TTHC bãi bỏ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
06

Quyết định 184/QĐ-BNN-QLCL Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
07

Quyết định 1802/QĐ-BNN-QLCL 2020 Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
08

Quyết định 1312/QĐ-BNN-QLCL 2019 về TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
09

Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL 2019 Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
10

Quyết định 751/QĐ-BNN-QLCL 2019 TTHC thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
11

Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL 2018 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
12

Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
13

Quyết định 2250/QĐ-BNN-QLCL 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 43/2017/QH14 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm từ 2016-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
14

Quyết định 161/QĐ-BNN-QLCL thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP Tết Mậu Tuất

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 16/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
15

Quyết định 3379/QĐ-BNN-QLCL 2017 Chương trình kiểm soát ATTP cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2022
16

Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL 2017 chứng nhận ATTP lô hàng cá bộ Siluriformes

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2017
17

Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
18

Kế hoạch 7608/KH-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chương trình phối hợp 90 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát an toàn thực phẩm 02 năm 2016-2017

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
19

Kế hoạch 7607/KH-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Nghị quyết 19/2016/QH14 ngày 28/07/2016 của Quốc hội về thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016" của Quốc hội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
20

Quyết định 3545/QĐ-BNN-QLCL 2016 về tạm thời phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
Vui lòng đợi