Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
347 kết quả chứa từ khóa: 4527/CT-BNN-KH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4527/QĐ-BNN-TY 2018 ứng phó khẩn cấp với Dịch tả lợn Châu Phi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
02

Chỉ thị 4527/CT-BNN-KH 2018 về đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn từ 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước 2019

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
03

Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
04

Thông tư 61/2000/TT/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
05

Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
06

Quyết định 2547/QĐ-BNN-KH 2021 Chương trình thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
07

Kế hoạch 9307/KH-BNN-CBTTNS phát triển thị trường và xúc tiến thương mại nông sản 2021

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
08

Quyết định 5227/QĐ-BNN-KH Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
09

Quyết định 591/QĐ-BNN-KH 2019 bãi bỏ quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
10

Quyết định 02/QĐ-BNN-KH 2019 Kế hoạch thực hiện tăng trưởng ngành nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
11

Kế hoạch 6902/KH-BNN-VP 2018 về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
12

Quyết định 816/QĐ-BNN-KH 2018 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP năm 2017

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
13

Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
14

Quyết định 4150/QĐ-BNN-KH 2017 Quy chế Ban Quản lý dự án MECARP do Nhật Bản tài trợ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
15

Quyết định 4071/QĐ-BNN-KH 2017 tăng cường quản lý về chất lượng thống kê

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
16

Quyết định 4631/QĐ-BNN-KH 2016 kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
17

Kế hoạch 7608/KH-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chương trình phối hợp 90 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát an toàn thực phẩm 02 năm 2016-2017

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
18

Kế hoạch 7607/KH-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Nghị quyết 19/2016/QH14 ngày 28/07/2016 của Quốc hội về thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016" của Quốc hội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
19

Quyết định 3540/QĐ-BNN-KH ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 64/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
20

Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH 2016 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP phiên họp Chính phủ tháng 7/2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
Vui lòng đợi