Tra cứu văn bản

41.715 kết quả chứa từ khóa: 45/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Thông tư 45/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 45/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Thông tư 45/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Thông tư 45/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07
08

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của hòa giải viên lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
09

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
10

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe Tải về
11

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
12

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, An ninh trật tự Tải về
13

Quyết định 45/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Kè

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
14

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 05/2016/-UBND về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
15

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
17

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
19

Quyết định 45/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt mục đích sử dụng đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh (đợt 3)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
20

Quyết định 45/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về