Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

12.011 kết quả chứa từ khóa: 45/2017/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 45/2017/NĐ-CP về lập kế hoạch tài chính 05 năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
02

Thông tư 45/2017/TT-BYT về Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
03

Thông tư 45/2017/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
04

Thông tư 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
05

Thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi quy định về an ninh hàng không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
06

Thông tư 45/2017/TT-BTC khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
07

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa Quyết định 36 về áp dụng thuế suất thông thường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
08

Quyết định 45/QĐ-TTg 2020 nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
09

Quyết định 45/QĐ-TTg 2019 Cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
10

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Hòa Bình tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
11

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc cơ chế vốn Dự án năng lượng nông thôn II

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
12

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn lệ phí đăng ký cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
13

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Hà Nội giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
14

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Hà Nam quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Đầu tư; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
15

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Nghệ An Khung giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
16

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh Quy chế hoạt động của hòa giải viên lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
17

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Bến Tre sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
18

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng về cưỡng chế đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
19

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 05/2016 về trợ cấp giảng dạy

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
20

Nghị quyết 45/2017/QH14 Đoàn giám sát về sử dụng vốn Nhà nước tại DN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2017
Vui lòng đợi