Tra cứu văn bản

48 kết quả chứa từ khóa: 448/KCB-QLCL
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 84/KCB-QLCL của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc đồng bộ danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
42

Công văn 1011/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 02/09

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
43

Công văn 87/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà thăm nuôi tại các cơ sở khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
44

Công văn 737/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về công tác vận chuyển người bệnh ra, vào tại các cơ sở khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
45

Công văn 1560/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc đánh giá năng lực phẫu thuật Đục thủy tinh thể

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
46

Công văn 1334/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
47

Công văn 45/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
48

Công văn 1273/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn báo cáo trực tuyến kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2013

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về