Tra cứu văn bản

10.960 kết quả chứa từ khóa: 437/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 437/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
02

Quyết định 437/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
03

Quyết định 437/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Quyết định 437/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 437/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1673/-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 437/-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
07

Quyết định 437/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình Giáo dục Mầm non mới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Quyết định 437/-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 1074/-VPCP ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 437/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hiểu về trái tim

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10

Quyết định 437/-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 760/-BTP ngày 18/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 437/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Quyết định 437/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 437/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Quyết định 437/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Bảo hiểm Tải về
15

Quyết định 437/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 412 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 146

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Quyết định 437/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Quyết định 437/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y học dự phòng Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
18

Quyết định 437/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về