Tra cứu văn bản

8 kết quả chứa từ khóa: 435/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Hàng hải Tải về
02

Quyết định 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
04

Quyết định 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 435/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án khả thi trồng rừng tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại)

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh hại lúa

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Công văn 435/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các ngân hàng chính sách năm 2015

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Công văn 435/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đầu tư đường từ huyện Hàm Thuận Bắc đến xã La Dạ tỉnh Bình Thuận theo hình thức Hợp đồng BT

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về