Tra cứu văn bản

41.731 kết quả chứa từ khóa: 42/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
02
03

Thông tư 42/2017/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Đầu tư, An ninh trật tự Tải về
04

Thông tư 42/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Thông tư 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
06

Thông tư 42/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 42/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Thông tư 42/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 32/2016/-UBND ngày 08/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
15

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
17

Quyết định 42/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Bình Minh, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
18

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
20

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về