Tra cứu văn bản

12 kết quả chứa từ khóa: 419/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
02

Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng lương cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
03

Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
08

Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 419/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung các ủy viên kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 419-TTg của thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Công văn 419/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
12

Công văn 419/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về