Tra cứu văn bản

1.441 kết quả chứa từ khóa: 4161/VPCP-KTTH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4161/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Thông báo 50/TB-VPCP về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Công văn 3071/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
03

Thông báo 4447/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
04

Công văn 4161/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2003

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Công văn 7048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Công văn 6263/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 4718/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương Tải về
08

Công văn 4628/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Công văn 4453/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
10

Công văn 4215/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
11

Công văn 2612/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
12

Công văn 4035/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về ý kiến Thường trực Chính phủ về việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Công văn 1716/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Công văn 3363/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2022

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
16

Công văn 6622/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý điều hành giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Công văn 4679/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Công văn 4648/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Công văn 2185/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Công văn 572/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về