Tra cứu văn bản

798 kết quả chứa từ khóa: 4110/VPCP-CN
Yêu cầu bổ sung văn bản
781

Công văn 4737/VPCP-CN của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách, Giao thông Tải về
782

Công văn 414/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
783

Công văn 4294/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
784

Công văn 3591/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ Tải về
785

Công văn 3236/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ, phối hợp thực hiện Đề án "Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
786

Công văn 3102/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
787

Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
788

Công văn 2717/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khai thác cáp ngầm trái phép trên biển Đông của một số tàu cá Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ, Hàng hải Tải về
789

Công văn 2247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Hàng hải Tải về
790

Công văn 6208/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 61/CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
791

Công văn 4269/VPCP/CN của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn hình thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc dự án khác

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
792

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
794

Công văn về việc kiểm tra liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
797

Công văn 5167/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng văn bản pháp luật để xử lý hàng hoá lưu giữ tại các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
798

Công văn 854/VPCP-CN của văn phòng Chính phủ về việc đính chính Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về