Tra cứu văn bản

41.752 kết quả chứa từ khóa: 41/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Thông tư 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 41/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Thông tư 41/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Thông tư 41/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 41/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
07

Thông tư 41/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
08

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông Tải về
13

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
14

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
15

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 41/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành hướng dẫn Tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thợ giỏi, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về