Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
665 kết quả chứa từ khóa: 403/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 403/QĐ-QLD 2018 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Quyết định 403/QĐ-UBND Gia Lai 2022 Danh mục TTHC bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
03

Quyết định 403/QĐ-UBND Kon Tum 2022 Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Phòng chống tệ nạn xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
04

Quyết định 403/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
05

Quyết định 403/QĐ-BYT thực hiện Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
06

Quyết định 403/QĐ-TTg năm 2018 về tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
07

Quyết định 403/QĐ-BTC 2018 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL do Bộ Tài chính quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
08

Quyết định 403/QĐ-UBDT 2016 về danh mục mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2016
09

Quyết định 403/QĐ-TTg 2016 Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
10

Quyết định 521/QĐ-QLD 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
11

Quyết định 517/QĐ-QLD 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
12

Quyết định 232/QĐ-QLD 2022 Danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
13

Quyết định 227/QĐ-QLD 2022 DM 29 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
14

Quyết định 403/2017/QĐ-UBND Hải Phòng tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
15

Quyết định 85/QĐ-QLD 2022 Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 28

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
16

Quyết định 69/QĐ-QLD 2022 danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 174

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
17

Quyết định 64/QĐ-QLD 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
18

Quyết định 481/QĐ-QLD 2022 Danh mục 11 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
19

Quyết định 447/QĐ-QLD 2022 Danh mục 133 thuốc sản xuất trong nước được lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
20

Quyết định 444/QĐ-QLD 2022 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
Vui lòng đợi