Tra cứu văn bản

354 kết quả chứa từ khóa: 40/QĐ-TANDTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 40/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
02

Quyết định 322/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 296/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các Tòa án, đơn vị trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Quyết định 283/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
05

Quyết định 194/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thao Tòa án nhân dân lần thứ IV năm 2022

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 147/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
07

Quyết định 769/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08

Quyết định 99/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 53/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Tòa án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
10

Quyết định 40/-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
11

Quyết định 513/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của các Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 193/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cáo về việc ban hành Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 182/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong Tòa án nhân dân phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
14

Quyết định 98/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 87/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 83/-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán năm 2022, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Quyết định 329/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 273/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 46/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 141/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 "chào mừng Kỷ niệm 74 năm truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/1948-11/6/2022, 77 năm Quốc khánh 02/9/1945-02/9/2022 và truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945-13/9/2022"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về