Tra cứu văn bản

1.188 kết quả chứa từ khóa: 40/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 40/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Thông tư 40/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Nghị định 40/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Thông tư 40/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Thông tư 40/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 40/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
08

Thông tư 40/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Thông tư 40/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Thông tư 40/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng hải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Thông tư 40/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
12

Thông tư 44/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
13
14

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Thông tư 45/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Thông tư 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Thông tư 30/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Thông tư 28/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về