Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.445 kết quả chứa từ khóa: 40/2017/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 40/2017/TT-BGTVT về dán nhãn năng lượng ô tô trên 7 chỗ

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
02

Thông tư 40/2020/TT-BGTVT đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
03

Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
04

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
05

Thông tư 40/2018/TT-BGTVT quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
06

Thông tư 40/2017/TT-BYT về định lượng bữa ăn của thuyền viên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
07

Thông tư 40/2017/TT-BTTT sửa quy định quản lý sử dụng kho số viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
08

Thông tư 40/2017/TT-BTNMT bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
09

Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
10

Thông tư 40/2016/TT-BGTVT về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2016
11

Thông tư 50/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
12

Thông tư 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
13

Thông tư 48/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
14

Thông tư 42/2017/TT-BGTVT điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải khách du lịch

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
15

Thông tư 38/2017/TT-BGTVT về đấu thầu, đặt hàng sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ TW

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
16

Thông tư 36/2017/TT-BGTVT huấn luyện nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
17

Thông tư 37/2017/TT-BGTVT về mẫu biên bản xử phạt giao thông đường bộ, đường sắt

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
18

Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa quy định quản lý hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
19

Thông tư 33/2017/TT-BGTVT sửa quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
20

Thông tư 31/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kính an toàn của xe ô tô

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
Vui lòng đợi