Tra cứu văn bản

41.735 kết quả chứa từ khóa: 40/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 40/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Thông tư 40/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Thông tư 40/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Thông tư 40/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Thông tư 40/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
10

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11
12

Quyết định 40/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hải Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
13

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung giá đất trong khu công nghệ cao tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
15

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018 - 2019

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
18

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 5371/-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
20

Quyết định 40/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về