Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
662 kết quả chứa từ khóa: 399/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 399/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
02

Quyết định 399/QĐ-QLD 2018 rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
03

Quyết định 399/QĐ-UBND Nam Định Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
04

Quyết định 399/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2022
05

Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
06

Quyết định 399/QĐ-VKSTC 2019 quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
07

Quyết định 399/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
08

Quyết định 399/QĐ-TTg 2018 bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
09

Quyết định 399/QĐ-BTNMT 2016 về nghiệm thu dự án ứng dụng CNTT tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2016
10

Quyết định 399/QĐ-CHK Quy chế an toàn hàng không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
11

Quyết định 521/QĐ-QLD 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
12

Quyết định 517/QĐ-QLD 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
13

Quyết định 232/QĐ-QLD 2022 Danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
14

Quyết định 227/QĐ-QLD 2022 DM 29 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
15

Quyết định 85/QĐ-QLD 2022 Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 28

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
16

Quyết định 69/QĐ-QLD 2022 danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 174

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
17

Quyết định 64/QĐ-QLD 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
18

Quyết định 481/QĐ-QLD 2022 Danh mục 11 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
19

Quyết định 447/QĐ-QLD 2022 Danh mục 133 thuốc sản xuất trong nước được lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
20

Quyết định 444/QĐ-QLD 2022 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
Vui lòng đợi