Tra cứu văn bản

41.733 kết quả chứa từ khóa: 39/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 39/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Thông tư 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Thông tư 39/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10
11

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 07/2017/-UBND ngày 17/03/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh Đồng Nai quản lý

Lĩnh vực: Giao thông, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
14

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2017-2025

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp Tải về
15

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 39/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Duyên Hải

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Quyết định 39/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 39/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Bình Minh, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
20

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 39/2016/-UBND ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về