Tra cứu văn bản

3.548 kết quả chứa từ khóa: 3899/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
3523

Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ pơmu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
3524

Chỉ thị về việc tăng cường công tác giám sát, quản lý đối với hàng hoá đưa vào và đưa ra khỏi Kho ngoại quan

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
3526

Công văn 1238-TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hàng gia công

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
3528

Công văn 208/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 89/CP và Thông tư liên bộ về bỏ giấy phép nhập khẩu chuyến

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
3529

Chỉ thị 275/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hóa của viên chức ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hải quan Tải về
3532

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
3537

Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu xe ô tô vừa chở hàng vừa chở người và động cơ xe ô tô tải đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
3540

Công văn 458/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu ôtô, xe gắn máy ngoài đường mậu dịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về