Tra cứu văn bản

1.447 kết quả chứa từ khóa: 3813/VPCP-KTTH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3813/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng Japan Airlines

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 3071/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
03

Thông báo 4447/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
04

Công văn 126/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
05

Công văn 8366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Công văn 8290/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tham luận Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Công văn 8288/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tham luận Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Công văn 7048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Công văn 6263/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 4718/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương Tải về
11

Công văn 4628/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Công văn 4453/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
13

Công văn 4215/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
14

Công văn 488/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Công văn 8289/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các Nghị quyết 26-NQ/TW và 30-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và Xúc tiến đầu tư Vùng

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
16

Công văn 4035/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về ý kiến Thường trực Chính phủ về việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
17

Công văn 7620/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về khoảng trống pháp lý sau khi Thông tư 11/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Công văn 6622/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý điều hành giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Công văn 3363/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2022

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về