Tra cứu văn bản

799 kết quả chứa từ khóa: 3806/VPCP-CN
Yêu cầu bổ sung văn bản
781

Công văn 3023/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lựa chọn tư vấn nước ngoài thiết kế hạng mục Trung tâm điều hành quản lý khai thác đường thuộc Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn I)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
782

Công văn 4737/VPCP-CN của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách, Giao thông Tải về
783

Công văn 414/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
784

Công văn 4294/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
785

Công văn 3591/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ Tải về
786

Công văn 3236/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ, phối hợp thực hiện Đề án "Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
787

Công văn 3102/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
788

Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
789

Công văn 2717/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khai thác cáp ngầm trái phép trên biển Đông của một số tàu cá Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Khoa học-Công nghệ, Hàng hải Tải về
790

Công văn 2247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Hàng hải Tải về
791

Công văn 6208/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 61/CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
792

Công văn 4269/VPCP/CN của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn hình thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc dự án khác

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
793

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
795

Công văn về việc kiểm tra liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
798

Công văn 5167/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng văn bản pháp luật để xử lý hàng hoá lưu giữ tại các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
799

Công văn 854/VPCP-CN của văn phòng Chính phủ về việc đính chính Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về