Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.739 kết quả chứa từ khóa: 38/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 38/2018/NĐ-CP đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Lĩnh vực: Đầu tư; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
02

Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
03

Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện ATTP

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
04

Thông tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
05

Thông tư 38/2018/TT-NHNN nhập khẩu hàng hóa để in đúc tiến

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
06

Thông tư 38/2018/TT-BCT thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
07

Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
08

Thông tư 38/2018/TT-BGTVT sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 11/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
09

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Bắc Giang Quy chế phối hợp quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước do UBND tỉnh là chủ tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
10

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND An Giang Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
11

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý cụm công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
12

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Lai Châu cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2022
13

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Bến Tre về diện tích tối thiểu tách thửa tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
14

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Sơn La ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
15

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND HCM Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
16

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Long An phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
17

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về hạn mức giao đất tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
18

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Thái Nguyên Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2022
19

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng thuê mua nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
20

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Hà Tĩnh quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
Vui lòng đợi