Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.400 kết quả chứa từ khóa: 38/2017/TT-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 38/2017/TT-BYT Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng phải sử dụng vắc xin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
02

Nghị định 38/2017/NĐ-CP về quản lý khai thác cảng cạn

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
03

Thông tư 38/2019/TT-BYT chế độ báo cáo định kỳ thuộc quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
04

Thông tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
05

Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH về bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
06

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
07

Thông tư 38/2017/TT-BGTVT về đấu thầu, đặt hàng sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ TW

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
08

Thông tư 38/2017/TT-BTNMT xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
09

Thông tư 38/2017/TT-BTC thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương; Hàng hải Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
10

Thông tư 38/2016/TT-BYT thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
11

Thông tư 54/2017/TT-BYT Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các bệnh viện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
12

Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
13

Thông tư 45/2017/TT-BYT về Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
14

Thông tư 37/2017/TT-BYT an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
15

Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
16

Thông tư 53/2017/TT-BYT về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
17

Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
18

Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVSLĐ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
19

Thông tư 55/2017/TT-BYT quy định tỷ lệ hao hụt thuốc tại bệnh viện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
20

Thông tư 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
Vui lòng đợi