Tra cứu văn bản

41.741 kết quả chứa từ khóa: 38/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 38/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông, Hàng hải Tải về
02

Thông tư 38/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
04

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
05

Thông tư 38/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

Lĩnh vực: Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
06

Thông tư 38/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 38/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Hàng hải Tải về
08

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 28/2013/-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 38/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Quyết định 38/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Tân Dân, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
17

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định hạn mức giao đất trồng, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về