Tra cứu văn bản

306 kết quả chứa từ khóa: 3796/BYT-TB-CT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông báo 556/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị triển khai thực hiện Dự án năm 2021 của Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (Dự án ADB.84)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
22

Thông báo 1968/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
23

Thông báo 1324/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
24

Thông báo 518/TB-BYT của Bộ Y tế về việc công khai số liệu quyết toán thu-chi ngân sách năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
25

Thông báo 240/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
26

Thông báo 322/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến tại Hội nghị "Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong bệnh viện"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
27

Thông báo 77/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
28

Thông báo 18/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, triển khai công tác năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
29

Thông báo 1228/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
30

Thông báo 941/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo về một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y, dược cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
31

Thông báo 968/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y, dược cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
32

Thông báo 813/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Hội nghị về công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
33

Thông báo 561/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quý I năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
34

Thông báo 370/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
35

Thông báo 1039/TB-BYT-BHXH VN của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn tại Hội nghị giao ban hai ngành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
36

Thông báo 971/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, tại Hội nghị Khoa học và Chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản phụ khoa và Nhi khoa khu vực phía Bắc năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
37

Thông báo 932/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội thảo các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số do Quốc hội và Chính phủ giao năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
38

Thông báo 793/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi Tọa đàm "Phát triển dược liệu bền vững"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
39

Thông báo 884/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
40

Công văn 3796/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về