Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.901 kết quả chứa từ khóa: 3762/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3762/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện nội dung miễn thuế tại Thông tư 38/2015/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Công văn 1922/TCHQ-TXNK 2019 về phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
03

Công văn 3653/TCHQ-TXNK 2022 Mặt hàng gỗ ghép thanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
04

Công văn 3503/TCHQ-TXNK 2022 xác định mã HS và điều kiện nhập khẩu của thiết bị đấu kiếm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
05

Công văn 3506/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng mặt hàng chè xanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
06

Công văn 3438/TCHQ-TXNK 2022 Thực hiện Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
07

Công văn 3378/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
08

Công văn 2453/TCHQ-TXNK 2022 Thực hiện Nghị định 21/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
09

Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
10

Công văn 1871/TCHQ-TXNK 2022 xử lý vướng mắc hàng hóa NK miễn thuế làm tài sản bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
11

Công văn 1855/TCHQ-TXNK 2022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2022
12

Công văn 1746/TCHQ-TXNK 2022 xác định trị giá đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
13

Công văn 1694/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
14

Công văn 1606/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng có cơ sở sản xuất, gia công

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
15

Công văn 1175/TCHQ-TXNK 2022 kiểm tra lô hàng nhập khẩu phục vụ phòng chống Covid-19 được ưu đãi thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
16

Công văn 859/TCHQ-TXNK 2022 thực hiện Luật 03/2022/QH15

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
17

Công văn 771/TCHQ-TXNK 2022 Mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
18

Công văn 3805/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế doanh nghiệp chế xuất gia công cho doanh nghiệp nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
19

Công văn 3379/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
20

Công văn 3375/TCHQ-TXNK 2022 về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
Vui lòng đợi